Dokumenty do pobrania:

statut29102015r..pdf
wypiszkrs.pdf
Deklaracje NSZZ F-szy SOK-1.pdf
Oświadczenia o potrącanie na NSZZ F-szy SOK.pdf
KLAUZULA NSZZ F-SZY SOK RODO-2.pdf