Aktualności

Dnia 03.01.2017 r.

pitw2018r.pdf

Dnia 03.01.2017 r.

Ochrona przedemerytalna od 1 października 2017 r. – zasady, przykłady, tabele

emerytury.pdf

Dnia 30.12.2017 r.

mielno2018.pdf

Dnia 10.12.2017 r.

W dniach 7-8.12.2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu związku.( zdjęcia w galerii )

Dnia 11.10.2017 r

Oferta ubezpieczenia firmy Fitcasco

Dnia 22.06.2017 r                                                                                                               

Dnia 09.06.2017 r

 

Te uzgodnienia podwyżek, które zapadły w dniu dzisiejszym w siedzibie KG SOK, służą temu, by zlikwidować tzw. kominy,
gdzie przez wiele lat wszystkie związki dopominały się. Jest tak, że nowy f-sz SOK zarabia więcej niż ten z długim stażem.
Pragnę poinformować, że nie będzie stosowania samowolki przez Komendantów Regionu.
Te informacje, które są przekazywane przez działaczy związkowych jest biciem piany.
Cytuję jak byli byście u nas to podwyżka była by 100%. Nadmieniam, że kontrolę nad wdrożeniem podwyżki
przez Komendantów Regionu i Komendantów Posterunku objął Komendant Główny SOK.


                                                                                                                                                 Jagielski Bogdan      

 


   

Dnia 08.06.2017 r

Pragnę poinformować, że w dniu jutrzejszym 09.06.2017 r w siedzibie Komendy Głównej SOK,
odbędzie się spotkanie kierownictwa KG SOK ze związkami zawodowymi. Tematem spotkania
będzie omówienie zasad wdrożenia podwyżki w 2017 r.

                                                                                                                   Jagielski Bogdan
Dnia 22.05.2017 r


Informacja, którą umieściłem na stronie internetowej OZZ SOK mija się z prawdą. 


Koleżanki i Koledzy Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei w sprawie zmian obszaru 

działania Komendy Regionalnych stoi na stanowisku, że nie należy dokonywać żadnych zmian obszaru 

działania i siedzib istniejących Komend Regionalnych SOK do czasu uchwalenia ustawy o Straży Ochrony Kolei. 

Władysław Gajdek.


 Pragnę poinformować, że nawiązując do wcześniejszych ustaleń, kierownictwo KG SOK, wspólnie ze 

związkami zawodowymi działającymi w SOK ustalono, że zmiany w obszarze działania Komend Regionalnych SOK, 

zostaną zmienione przed wejściem Ustawy o SOK. Zadaje sobie pytanie, czym kierowali się koledzy z OZZ SOK 

umieszczając na stronie internetowej taką informację.

                                                                                                  Jagielski Bogdan


                                                                                                                 
Dnia 09.05.2017 r

W dniu 24.05.2017 r w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie, 

odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej ZFŚS.

W dniu 17.05.2017 r w Centrali Spółki PKP PLK S.A. planowane jest spotkanie 

kierownictwa Centrali Spółki ze związkami zawodowymi sygnatariuszami ZUZP                                                                                                                   

 27.04.2017 r


Jak informowałem wcześniej, w dniu 26.04.2017 r odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy

 Głównej Straży Ochrony Kolei ze związkami zawodowymi. Poruszone zostały sprawy bieżące 

służby jak umundurowanie, wyposażenia jednostek w nowe meble oraz zakup inwentarza. 

Co do sprawy dla nas najważniejszej, proszę o cierpliwość. Po spotkaniu w dniu 27.04.2017 r

 w PKP PLK S.A. prognoza przejawia się pozytywnie. Następne spotkanie zaplanowano na 

17.05.2017 r. Pragnę wszystkich funkcjonariuszy i pracowników przeprosić o tak ograniczony 

wpis, gdyż są osoby, które zgłaszają, że ujawniane są na stronach internetowych 

                                                                                                         informacje o tajemnicy przedsiębiorstwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Jagielski Bogdan


24.04.2017 r


Na dzień 26.04.2017 r kierownictwo Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei 

w Warszawie, zaprasza na spotkanie związki zawodowe działające w naszej formacji.

                                                                                                                                              Jagielski Bogdan


20.04.2017 rZwracam się z gorącą prośbą o oddanie krwi dla Włodzimierza Klosińskiego, który

 leży w szpitalu im. Kopernika, oddział intensywnej terapii w Łodzi. Jest on ojcem

 Piotra Kłosińskiego, członka naszego związku z Posterunku SOK w Skierniewicach. 

Wszystkim, którzy oddadzą krew w imieniu Piotrka i własnym Dziękuję. Sytuacja pilna.

                                                                                                                                    Jagielski Bogdan


                                                                                                              Dnia 20.04.2017 r


Pragnę poinformować, że w dniu 27.04.2017 r w siedzibie Spółki PKP PLK S.A. w Warszawie, 

odbędzie się spotkanie kierownictwa spółki ze związkami zawodowymi.

                                                                                                                                Jagielski Bogdan                                                                                                              Dnia  23.02.2017 r

W dniu 22.02.2017r w Komendzie Regionu Straży Ochrony Kolei w Siedlcach, 

zostały przeprowadzone wybory v-ce przewodniczącego koła NSZZ F-szy SOK. 

W wyborach uczestniczyli, przewodniczący Jagielski Bogdan, v-ce przewodniczący Paliński Wojciech.

 Na v-ce przewodniczącego koła NSZZ F-szy SOK w IOK Siedlce, został wybrany Skalimowski Krzysztof z Posterunku SOK 

w Białymstoku. Serdecznie wybranemu gratuluję. Wybory przeprowadzone zostały na Posterunku SOK Czeremcha.                                                                                                                Dnia 28.01.2017

W dniu 27.01.2017 r w Komendzie Regionu Straży Ochrony Kolei w Poznaniu, zostało powołane koło NSZZ F-szy SOK.
W spotkaniu wyborczym uczestniczyła duża rzesza członków związku NSZZ F-szy SOK z IOK Poznań, jako też z
Posterunków wchodzących w skład Komendy Regionu. W wyborach uczestniczyli,
przewodniczący Jagielski Bogdan,
v-ce przewodniczący Paliński Wojciech,
przewodniczący koła z IOK Bydgoszcz Walecki Włodzimierz. Na przewodniczącego koła NSZZ F-szy SOK w IOK Poznań,
po obfitych głosowaniach został wybrany Wesołowski Marek k/z z IOK Poznań, na v-ce przewodniczącego
koła została wybrana Budziń
ska Agnieszka st. straż z Posterunku SOK Konin. Serdecznie wybranym gratuluję.

Po wyborach uczestnicy spotkali się z Cieplickim Robertem Komendantem Regionu Straży Ochrony Kolei w Poznaniu,
gdzie obie strony zdeklarowały się do ścisłej współpracy.

                                                                                                                                                                                                Jagielski Bogdan

                                                                                                                 


                                                                                                               09.11.2016 r

Biuro Spraw Pracowniczych informuje, że w wyniku postępowania przetargowego została 

zawarta umowa dotycząca warunków dobrowolnego ubezpieczenia na życie.


9112016.pdf

                                                                                                               12.10.2016 r

W dniu 11.10.2016 roku w siedzibie Spółki PLK S.A odbyło się zaplanowane spotkanie 

Irenusza Merchela 

Prezesa PLK S.A, Grażyny Blicharz dyrektora d/s pracowniczych, 

Adriana Albertyńskiego dyrektora d/s współpracy ze stroną społeczną i związki zawodowe sygnatariusze ZUZP.

Pragnę poinformować, że św. kolejarza zostanie wypłacone zgodnie z porozumieniem. 

Natomiast z okazji 15-lecia działalności spółki PLK S.A planowane jest wypłacenie jednorazowego

 ekwiwalentu pieniężnego dla wszystkich pracowników PLK S.A. Kwota, która zostanie uzgodniona ze związkami zawodowymi 

działającymi w PLK S.A i wypłacana pracownikom, będzie zróżnicowana od lat pracy w spółce PLK S.A.

                                                                                                                                                                                       Bogdan Jagielski


                                                                                                          


                                                                                                          07.09.2016 r

Proszę wszystkich funkcjonariuszy i pracowników SOK o zachowanie spokoju co do ustawy o SOK. 

Osoby, które piszą i wypowiadają się negatywnie o ustawie o SOK, proszę o zachowanie

 wstrzemięźliwości w swoich komentarzach i wypowiedziach. Pragnę poinformować, że prace zostały 

tylko chwilowo zawieszone na inne okoliczności budżetowe.

Nadmieniam, że część wpisów ze strony Aktualności, przenoszone zostają automatycznie przez system do Archiwum.

                                                                                                                                                                               Jagielski Bogdan


fitcascoplakata2p_10_2017_sok_1.pdf
fitcascoplakata2p_10_2017_sok_2.pdf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.